HomeHình ảnh

Ảnh Bác

Like Tweet Pin it Share Share Email

Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà

Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mĩ nhớ ra hầm ngồi
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em…

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm