HomeHình ảnh

Ba chú heo con

Like Tweet Pin it Share Share Email

Ba chú heo con

Ngày xửa ngày xưa có ba chú heo con sống cùng heo mẹ trong
một căn nhà nhỏ kế bên khu rừng. Chúng sống rất vui vẻ và đàn
hát suốt ngày.

Một hôm heo mẹ bảo chúng: ” Bây giờ các con đã lớn, mỗi đứa
phải xây cho mình nhà riêng và nhớ canh chừng chó sói, nó hay
đi dạo trong rừng.

 Ba chú heo con hôn mẹ từ giã, mỗi chú đi về một hướng khác nhau để tìm chỗ dựng nhà.

Trên đường đi, chú heo đầu tiên gặp một nông dân đang
chuyển rơm. Nó bèn hỏi xin vài bó rơm và dựng cho mình
một căn nhà bằng rơm.

   Chú heo thứ hai thì gặp một tiều phu đang kiếm củi.
   Nó hỏi xin các khúc củi để dựng nhà.Nó làm được một căn nhà bằng gỗ củi.
   Đến chú heo thứ ba, trên đường đi nó gặp một người
    thợ đang đục đá. Nó hỏi xin nhiều viên đá để xây nhà,
   và nó xây một căn nhà bằng đá.

Khi ba chú heo vừa dựng nhà xong, con sói đã ra bìa
rừng để kiếm thịt tươi. Nó gõ cửa căn nhà rơm của chú
heo đầu tiên. ” Tốc, tốc, tốc, mở cửa ra”. Heo con bên
trong trả lời: ” Không đời nào, tao không mở cửa cho mày
đâu!”. ” Thế thì tao sẽ thổi cho mày xem, tao có thể thổi bay
nhà mày đấy !” Và nó thổi thật, thổi mạnh đến mức căn nhà
tranh bay mất hút.

Hoảng sợ, heo con chạy ba chân bốn cẳng sang nhà heo con thứ hai
để tìm nơi lánh nạn. Khi nó vừa đóng sập cửa nhà lại thì con sói đã men
đến. ” Tốc, tốc, tốc !” Con sói gầm lên: ” Mở cửa ra” Hai heo con trả lời:
” Không đời nào, chúng tao không mở cửa cho mày đâu !” ” Thế thì tao
sẽ thổi, nhà chúng mày sẽ không còn” Nói xong nó thổi, mạnh đến mức
bay luôn căn nhà gổ.

Hai chú heo con lập tức chạy trốn, chúng chạy sang nhà chú heo
út. Khi vừa đóng cửa thì con sói đến: ” Tốc, tốc, tốc, mở cửa cho
tao.” ” Không đời nào, chúng tao không mở cửa” ” Thế thì tao sẽ
thổi bay nhà chúng mày luôn!” Con sói thổi, thổi và thổi nữa. Căn
nhà đá không hề lay chuyển.

Nhưng con sói vẫn thèm ăn thịt các con heo nhỏ, nó tìm cách
vào nhà bằng đường ống khói. Lập tức các chú heo con nhóm
lửa và con sói bị phỏng lửa, nó bị bỏng nặng và bỏ chạy. Không
khi nào còn dám bén mảng đến căn nhà đá của ba chú heo con nữa.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm