HomeBài tập

Bài tập: Đánh giá thực trạng tổ chức một giờ hoạt động góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài tập nhóm : Đánh giá thực trạng tổ chức một giờ hoạt động góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Giờ tổ chức hoạt động góc xây dựng

Đối tượng: Mẫu giáo lớn.

Số lượng: trẻ

Thời gian:

Đề tài: Phương tiện và luật giao thông.

Nội dung nhận xét:

 1. Đề tài “ Phương tiện và luật giao thông”  phù hợp với trẻ, phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
 2. Nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ được thực hiện trong giờ học:
 3. Kiến thức:

+ Trẻ được thỏa mãn nhu cầu vui chơi, biết lựa chọn nội dung chơi và thể hiện ý tưởng chơi một cách tự nhiên.

+ Trẻ được củng cố và mở rộng kiến thức về những mối quan hệ giữa các vai chơi.

+ Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi để thực hiện ý định chơi của mình.

– Kỹ năng

      +  Rèn luyện cho trẻ kỹ năng chơi: biết thỏa thuận vai chơi, nội dung chơi, thể hiện đúng hành động và một số tiêu chuẩn đạo đức của vai chơibiết giao lưu, liên kết vai chơi, nhóm chơi.

–  Thái độ.

     + Giáo dục trẻ biết đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

               +  Trẻ có hứng thú, tích cực với hoạt động.

                + Biết cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, gọn gàng và ngăn nắp.

 • Nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ được thực hiện trong giờ hoạt động góc phù hợp với các đối tượng trẻ trong lớp.
 • Phương pháp tổ chức và hướng dẫn là những phương pháp:
 • Các phương pháp tổ chức và hướng dẫn phù hợp với trẻ, đặc điểm và  trình độ nhận thức của trẻ.
 • Các dạng hoạt động mà trẻ được tham gia gồm những hoạt động:
 • Hoạt động cá nhân
 • Hoạt động nhóm.
 • Hoạt động tập thể.
 • Đồ dùng, đồ chơi gồm :
 •  Gạch xây dựng, cây xanh, cây hoa, cỏ, bộ lắp ghép, ống nút, đèn giao thông, biển báo, một số phương tiện giao thông.
 • Có đồ dùng do trẻ tự chuẩn bị.
 • Trẻ được lựa chọn đồ dùng, đồ chơi.
 • Kết quả trên trẻ:
 • Trẻ hứng thú, tập trung chú ý và tích cực tham gia vào giờ học.
 • Tất cả trẻ được trả lời câu hỏi.
 • Trẻ được tham gia trả nghiệm, thực hành: tất cả trẻ
 • Số lần trẻ hoạt động: 5 lần
 • Kết quả hoạt động của trẻ : trẻ biết cách chơi, luật chơi, chơi đúng nội dung góc; trẻ hứng thú tham gia.
 • Cần thay đổi về nội dung, phương pháp, đồ dùng… để cho giờ học đó thực sự đáp ứng các yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm
 • Chuẩn bị nhiều đồ dùng hơn cho trẻ lựa chọn.
 • Trang trí góc chơi phù hợp với đề tài.
 • Phân chia các góc chơi phù hơp với khả năng của trẻ.
 • Chia diện tích góc chơi hợp lý.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm