HomeBài tập

Bài tập tốt nghiệp

Like Tweet Pin it Share Share Email

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

**************

BÀI TẬP TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI:

PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

CHỦ ĐỀ        : THỰC VẬT

HỌ VÀ TÊN :

SBD              :

LỚP              :

         NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

                                                  Hà nội 2018

MỤC LỤC

PHẦN MỘT.  MỞ ĐẦU……………………………………………………………

 1. Lý do chọn đề tài…………………………………………………………….
 2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………
 3. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………………..
 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………

PHẦN HAI.  NỘI DUNG…………………………………………………………..

Chương I. Cơ sở lý luận của biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật.

 1. Cơ sở sinh lí học………………………………………………………………
  1.  Cơ sở tâm lí học………………………………………………………………
  1. Cơ sở giáo dục học……………………………………………………………
  1. Cơ sở ngôn ngữ học…………………………………………………………..
  1. Hoạt động khám phá khoa học………………………………………………

Chương II. Thực trạng về phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật.

 •      Khái quát địa bàn điều tra…………………………………………………
  •      Mục đích điều tra……………………………………………………………
  •      Đối tượng điều tra…………………………………………………………..
  •       Nội dung điều tra…………………………………………………………..
  •       Phương pháp điều tra………………………………………………………
  •       Kết quả điều tra…………………………………………………………….

Chương III. Đề xuất biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật.

3.1      Các nguyên tắc đề xuất biện pháp…………………………………………..

3.2      Các biện pháp đề xuất………………………………………………………..

PHẦN MỘT.  MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài.

Vấn đề chăm sóc giáo dục Mầm non hiện nay được cả xã hội quan tâm( trích văn kiện thông tư chứng minh)

Nhiệm vụ của nhà trường Mầm non là chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện chuẩn bị cho trẻ có đầy đủ thể chất và trí tuệ để phát triển bản thân. Nền tảng và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ là phát triển ngôn ngữ bởi ngôn ngữ gắn liền với tư duy và nó là phương tiện giao tiếp quan tọng nhất. Để phát triển ngôn ngữ thật tốt thì trẻ cần phải có vốn từ tốt .

Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ nói chung và phát triển vốn từ nói riêng cho trẻ ở trường Mầm non được tích hợp trong tất cả các hoạt động và một trong các hoạt động mang lại hiệu quả giáo dục cao đó là hoạt động khám phá khoa học chính vì thế em chọn đề tài “biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật”.

 1. Mục đích nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu là để tìm ra biện pháp thích hợp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học chủ đề thực vật nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ và nâng cao hiệu quả giáo dục.

 1. Nhiệm vụ của nghiên cứu.
 2. Nghiên cứu cơ sở lý luận của biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật.
 3. Khảo sát thực trạng việc phát triển vốn từ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật.
 4. Đề xuất biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá chủ đề thực vật.
 5. Phương pháp nghiên cứu.
 6. Phương pháp đọc tài liệu và xử lí thông tin.
 7. Phương pháp điều tra.
 8. Phương pháp phân tích tổng hợp.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT.

( ĐỌC TÀI LIỆU THẤY CẦN THIẾT PHÙ HỢP CHÉP VÀO)

 1. Cơ sở sinh lý học.

( là sự phát triển thể chất của trẻ)

Sự phát triển bán đồ đại não liên quan đến vùng ngôn ngữ  dẫn đến việc phát triển ngôn ngữ.

( môn sinh lý trẻ em)

Đặc điểm bộ máy phát âm của trẻ.

 1. Cơ sở tâm lý học.Khả năng ghi nhớ của trẻ.Đặc điểm tư duy.
  1. Cơ sở giáo dục học.
   1. Quan điểm giáo dục hiện tại.

Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm( ntn ghi ra)

 1. Tổ chức giáo dục tích hợp ở trường Màm non

Tích hợp phát triển vốn từ thông qua hoạt động khám phá khoa học.

 1. Cơ sở ngôn ngữ học.Từ loại tiếng việt

Trong đề tài này chúng ta chỉ phát triển cho trẻ về thực từ gồm 3 loại lớn: thực từ, hư từ và các từ trung gian.

 1. Thực từ tiếng việtDanh từ

Khái niệm:

Đặc điểm:

Phân loại:

 1. Động từ

Khái niệm:

Đặc điểm:

Phân loại:

 1. Tính từ

Khái niệm:

Đặc điểm:

Phân loại:

 1. Số từ

Khái niệm:

Đặc điểm:

Phân loại:

 1. Hoạt động khám phá khoa học.Nội dung.Khám phá môi trường tự nhiênKhám phá môi trường xã hội.Phương pháp…..Các hình thức ….KPKH

Trong tiết học có cả tiết chuyên biệt và tiết học tích hợp.

Ngoài tiết học…

Ví dụ: bài thơ: “ bắp cải xanh”  trong tiết văn học trẻ cũng có thể tích hợp dạy trẻ khám phá khoa học vaeef cây bắp cải vì qua bài thơ trẻ biết: tên gọi, đặc điểm cấu tạo….của cây bắp cải.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT.

2.1 Khái quát địa bàn điều tra

Trường mầm non GCA, Bắc Từ Liêm

2.1.1. Đặc điểm trường

2.1.1.1. Đặc điểm cơ sở vật chất

……

2.1.1.2. Đặc điểm đội ngũ giáo viên.

2.1.2. Đặc điểm khu dân cư

Đặc điểm dân trí

Phối hợp về kinh tế và phối hợp về giáo dục trẻ

2.2 Mục đích điều tra

Đề xuất biện pháp phù hợp

2.3. Đối tượng điều tra

2.3.1 Cô dạy lớp mẫu giáo nhỡ của trường……

STT Họ tên cô Trình dộ Thâm niên
       
       
       
       
       
       
       

2.3.2 Các cháu MGN của trường………….

STT Họ tên cháu Giới tính Hoàn cảnh gia đình
20 cháu      
       
       
       
       
       
       

2.4. Nội dung điều tra.

2.4.1 Điều tra nhận nhận thức của giáo viên và việc phát triển vốn từ cho trẻ

2.4.2 Điều tra các biện pháp mà giáo viên đã sử dụng để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học.

2.4.3 Điều tra mức độ phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học.

2.5. Pương pháp điều tra

2.5.1. Phương pháp quan sát

2.5.2. Phương pháp đàm thoại.

( trò truyện vs giáo viên xem người ta làm ntn)

2.5.3. Phương pháp dùng phiếu hỏi để điều tra( cô)

( thiết kế hệ thống câu hỏi trên tờ A4)

2 loại câu hỏi có phương án trả lời

Tự trả lời

Theo chị việc phát triển vốn từ cho trẻ có quan trọng không?

Quan trọng , không quan trọng, bình thường, ra

Khi tổ chức hoạt động khám phá thực vật để phát triển vốn từ cho trẻ chị đã gặp thuận lợi hay khó khăn gì?

2.5.4. Pương pháp dùng bảng từ ( điều tra trẻ)

STT Từ Từ loại
1 Nhảy  
2    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
40    

2.6.  Kết quả điều tra.

2.6.1 Kết quả điều tra nhận thức của giáo viên.

2.6.2 Kết quả điều tra các biện pháp mà giáo viên sử dụng .

2.6.3 Kết quả điều tra mức độ phát triển vốn từ của trẻ.

STT Họ tên trẻ Số từ %
1      
20      
       
       
       
       
       
 • Phân tích nhận xét : giới tính, hoàn cảnh gia đình, tính cách
 • Nhận xét khái quát: Nhìn chung phát triển vốn từ khá tốt tuy nhiên….. N còn kém do……. A tốt do.

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT.

 • Các nguyên tắc đề xuất biện pháp.Biện pháp đề xuất phải dựa trên đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.Biện pháp đề xuất phải dựa trên chương trình giáo dục mầm non hiện hành.Biện pháp đề xuất phải phù hợp với Nhà trường và địa phương
  • Các biện pháp đề xuất
   • Biện pháp 1. Sử dụng trực quan.
 • Mục đích: để trẻ liên hệ với từ hiểu từ đó tốt
 • Yêu cầu:
 • Cách sử dụng:Biện pháp 2: sử dụng trò chơi: “ ……”
 • Mục đích
 • Yêu cầu
 • Cách sử dụng

( đưa ra 5-6 biện pháp)

KẾT LUẬN: ( 1TRANG RƯỠI 2 TRANG)

1,

2,

3,

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1,

2,

3,

4,

( TÊN TÁC GIẢ, TÊN SÁCH, NXB)

GHI TÊN THEO AB

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra.

Phụ lục 2: bảng từ điều tra.

Phụ lục 3: Giáo án.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm