HomeHình ảnh

Bài thơ: Ấm và chảo

Like Tweet Pin it Share Share Email

  Ấm quen reo o! o!
       “Nước sôi rồi đấy ạ!”
             Chảo quen kêu xèo! xèo!
          “Mỡ mỡ ơi, nóng quá!”
   Ấm reo vui đã đành
        Chảo dù kêu, vẫn thích
      Cả hai buồn bao nhiêu
Xa lửa nằm im thít!

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm