HomeHình ảnh

Bài thơ: Bé đến lớp

Like Tweet Pin it Share Share Email

                                            Hôm nay đến lớp

                                            Lòng bé rộn ràng

                                            Bước chân theo mẹ

                                            Trên con đường làng

                                            Nắng vàng theo bé

                                            Vào lớp mầm non

                                            Nắng nghe bé hát

                                            Nắng bảo: “Bé ngoan”.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm