HomeHình ảnh

Bài thơ: Cá ngủ ở đâu

Like Tweet Pin it Share Share Email

       Đêm hè lặng gió
   Ơi chú cá nhỏ
     Cá ngủ ở đâu ?
     Con chó về nhà
    Chim bay về tổ
         Chuột nằm trong ổ
        Cóc nhảy về hang
          Sông nước lan tràn
       Xây sao được tổ
  Ới chú cá nhỏ
     Đêm hè lặng gió
    Cá ngủ ở đâu ?

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm