HomeHình ảnh

Bài thơ: Chiếc cầu mới

Like Tweet Pin it Share Share Email

Trên dòng song trắng
Cầu mới dựng lên
Nhân dân đi bên
Tàu xe chạy giữa
Tu tux e lửa
Xình xịch qua cầu
Khách ngồi trên tàu
Dòan người đi bộ
Cùng cười hớn hở
Nhìn chiếc cầu dài
Tấm tắc khen tài
Công nhân xây dựng.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm