HomeHình ảnh

Bài thơ: Chim chích bông

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay chèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Qua bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi!
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không?
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích… thích… thích!

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm