HomeHình ảnh

Bài thơ: Đường và chân

Like Tweet Pin it Share Share Email

Đường và chân là đôi bạn thân 
Chân đi chơi, chân đi học 
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi.

Chân nhớ đường vẫn bước đi.
Đường yêu chân in dấu lại 
Đường và chân là đôi bạn thân.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm