HomeHình ảnh

Bài thơ: Em tập xe đạp

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bố mua xe đạp                           Chớ có coi thường
Mẹ dạy bé đi                              Ô tô, xe máy.
Mắt bé trông kìa                         Ngã ba ngã bảy
Tròn xoe chăm chú.                    Xe dừng sang ngang
Chân đạp hăm hở                       Đèn đỏ không sang
Người toát mồ hôi                      Đèn xanh đi tiếp
Mặt rạng rỡ cười                        Xe bé rất đẹp
Trông yêu, yêu quá!                   Kính coong…kính coong…
Nhắc đi phải đường

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm