HomeHình ảnh

Bài thơ: Em vẽ Bác Hồ

Like Tweet Pin it Share Share Email

Em vẽ Bác Hồ

Trên tờ giấy trắng

Em vẽ vầng trán

Trán Bác Hồ cao

Em vẽ tóc râu

Chì vờn nhè nhẹ

Em vẽ Bác Hồ

Hai cháu hai tay

Cháu Bắc bên này

Cháu Nam bên kia

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm