HomeHình ảnh

Bài thơ: Tay ngoan

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tay thò tay thụt                    
Tay thụt tay thò                   
Tay múa xòe hoa                 
Đẹp xinh muời ngón             
Tay ngoan vòng đón              
Khách đến thăm nhà              
Tay biết xòe ra                     

“ú, a” cùng bạn.                      

Tay ngoan buổi sáng

Chải răng trắng tinh

Tay biết xếp hình

Viết bài làm toán

Tay ngaon sạch đẹp

Tự biết chăm lo

Tay thụt tay thò

Tay thò tay thụt.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm