HomeHình ảnh

Bài thơ: Tích chu

Like Tweet Pin it Share Share Email

Tích Chu xưa ở với bà

Ngày ngày Chu cứ la cà rong chơi

Một hôm bà khát nước rồi

Gọi hoài gọi mãi Chu ời, Chu ơi

Chu thì còn đang mải chơi

Chu về bà hóa chim rồi bay đi

Thương bà Chu khóc hu hu

Thần rừng mới chỉ Chu đi tìm bà

Đường đi xa thật là xa

Qua sông, qua núi tìm ra nước thần

Chu liền vượt núi băng sông

Gió, mưa, bão, tuyết, Chu không sợ gì

Nước thần chim hóa thành bà

Ngôi nhà vang tiếng cười đùa của Chu

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm