HomeHình ảnh

Bài thơ: Vì con

Like Tweet Pin it Share Share Email

Mẹ dạy con tập đi
Mẹ dạy con tập nói
Mẹ dạy con biết gọi
Mẹ dạy con biết thưa
Dạy  con yêu Thạch Sanh
Chàng trai nghèo dũng cảm
Dạy con yêu cô tấm
Chăm làm và nết na
Mẹ giống như cô giáo
Mà lại không phải cô
Mẹ hiền giống như bà
Mà trẻ hơn nhiều lắm
Mẹ cũng giống như bạn
Nhưng lúc chơi hay nhường 
Con không hư không quấy
Vì con lo mẹ buồn

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm