HomeHình ảnh

Bài thơ: Xe cần cẩu

Like Tweet Pin it Share Share Email

Là xe cần cẩu
    Tôi đâu vội vàng
         Như nàng xe khách
         Tôi không luồn lách
   Như chú xe din
     Ai mà xin đường
          Tôi xin nhường trước
Là xe cần cẩu
       Vươn cánh tay dài
       Tầng cao nhà máy
        Giúp sức dựng xây
    Xe nào qua đây
Xảy ra sự cố
       Tôi liền giúp ngay.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm