HomeHình ảnh

Bài thơ: Xòe tay

Like Tweet Pin it Share Share Email

Em xòe tay ra,                        Tay giơ lên trước,
Em xòe tay ra.                        Khi em cất bước,
Xinh như hoa nở.                    Tay vung nhịp nhàng,
Như hai trang vở                    Khi hát kết đòan
Em vẽ, em tô                         Tay cầm tay bạn.
Khi muốn thưa cô,

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm