HomeHình ảnh

Bàn tay cô giáo

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà bà khen
Tay cô đến khéo!

Bàn tay cô giáo 
Vá áo cho em 
Như tay chị cả 
Như tay mẹ hiền 

Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em đến khéo

Cô dắt em đi
Trên đường tới lớp
Đường đẹp quê hương
Đường dài đất nước

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm