HomeHình ảnh

Cá ngủ ở đâu?

Like Tweet Pin it Share Share Email

Cá ngủ ở đâu?

Đêm hè lặng gió
Ơi chú cá nhỏ
Cá ngủ ở đâu ?

Con chó về nhà

Chim bay về tổ

Chuột nằm trong ổ

Cóc nhảy về hang

Sông nước lan tràn
Xây sao được tổ
Ới chú cá nhỏ
Đêm hè lặng gió
Cá ngủ ở đâu ?

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm