HomeHình ảnh

Cá và chim

Like Tweet Pin it Share Share Email

Cá cà chim

Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. cá rủ chim           
Này bạn chim ơi!             
Chim có biết bơi,             
Xuống đây mà chơi,             
Thích lắm! thích lắm! Chim nói với cá:             
Ơi bạn cá ơi!             
Chim không biết bơi!             
Chim có đôi cánh            
Chim bay trên trời

Cá nghĩ một lát rồi bảo chim:             
Không sao chim ơi             
Cá bơi dưới nước.             
Chim bay trên trời             
Ta cùng đi chơi.             
Thích lắm! Thích lắm! Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm