HomeHình ảnh

Cây dây leo

Like Tweet Pin it Share Share Email

Cây dây leo

Cây dây leo 
Bé tí teo 
Ở trong nhà
Lại bò ra 
Ngoài cửa sổ 
Và nghểnh cổ

Lên trời cao 
Hỏi vì sao? 
Cây trả lời: 
Ra ngoài trời 
Cho dễ thở 
Ngắm nắng gió

 Gội mưa rào 
Cây mới cao 
Hoa mới đẹp 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm