Home5-6 Tuổi

Giáo án làm quen với chữ cái

Like Tweet Pin it Share Share Email

GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI

Chủ đề: Quê hương đất nước

Đề tài: Nhóm chữ X, S

Đối tượng: Mẫu giáo lớn

Số lượng trẻ: 25-30 trẻ

Thời gian: 25-30’

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Người dạy:

               I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

-Dạy trẻ nhận biết và phát âm chuẩn chữ X ,S

  • +Tên chữ: X, S
  • Nét chữ:

+Trẻ biết Chữ X: Gồm có 2 nét , một nét xiên trái và một nét xiên phải gặp nhau ở điểm chính giữa.

+Trẻ biết Chữ S: Gồm có một nét cong trái phía trên liền mạch với một nét cong phải phía dưới.

-Dạy trẻ phát âm chính xác nhóm chữ x, s

-Tích hợp các môn học khác như toán, văn học, âm nhạc

 2. Kỹ năng

-Trẻ nhận biết và phát âm chính xác nhóm chữ x, s

-Rèn luyện kỹ năng chơi các trò chơi củng cố chữ cái  

-Trẻ tham giờ học tích cực hứng thú.

-Trẻ tìm được chữ x, s trong từ.

-Trẻ so sánh sự giống và khác nhau của chữ x, s.

3. Thái độ

-Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật cho trẻ

-Giáo dục ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi

II. Chuẩn bị

  1. Đồ dùng

+Đồ dùng của cô:

-Tranh chợ đồng xuân: có từ chợ đồng xuân

-Tranh hồ sen: Có từ hồ sen

-Bằng chữ dời

-Bảng, bút dạ

-Máy tính  

-Nhạc bài hát: Yêu Hà Nội

-Bảng gài thẻ chữ que chỉ, thẻ gài chữ

+Các đồ dùng của trẻ:

-Rổ đựng chữ p.q.x.s.

-Bút dạ để gạch chữ cần tìm.

-Hai tờ giấy A0 có bài thơ : Hồ Sen

III. Tiến hành

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức Giáo viên cho trẻ hát bài ‘ Yêu hà nội“ ( trẻ đứng xúm xít quanh cô) Trẻ tham gia hát
2. Phương pháp hình thức tổ chức Hoạt động 1: Làm quen với chữ cái  x qua tranh ( trẻ ngồi trên ghế hình chữ u) -Cô đưa tranh chợ đồng xuân, dưới tranh chợ đồng xuân có từ chợ đồng xuân. -Cô đọc từ chợ đồng xuân 3 lần, sau đó cho cả lớp đọc 3 lần. -Từ chợ đồng xuân gồm mấy tiếng ? -Giáo viên cho trẻ  đếm từ chợ đồng xuân   có mấy tiếng « 3 tiếng -Cô thay từ chợ đồng xuân  to hơn cho trẻ dễ nhìn. Bước 2 Làm quen với chữ x qua thẻ chữ rời. -Giáo viên dùng thẻ chữ rời ghép  tranh  chợ đồng xuân (giáo viên cất tranh). => Giáo viên cho trẻ đếm chữ trong từ chợ đồng xuân  có mấy chữ cái “có 11 chữ cái ” -Giáo viên gọi trẻ lên rút những chữ cái đã học  -Trong từ “Chợ đồng xuân” những chữ cái đã học :’c,h,ợ,đ,ô,n,g,u,â »’ -Giáo viên giới thiệu chữ cái mới cho trẻ làm quen : chữ x Bước 3 Làm quen với chữ cái x qua phát âm -Giáo viên đổi thẻ chữ x  trong bảng gài  thành thẻ chữ x to hơn để trẻ dễ quan sát -Giáo viên phát âm mẫu chữ x : 3 lần -Giáo viên hướng dẫn trẻ cách phát âm chữ x: Khi phát âm các con phải phát âm to, rõ ràng, không kéo dài, không ê a, hơi há miệng và đẩy hơi ra . -Giáo viên cho trẻ phát âm  chữ x theo trình tự : -Cả lớp phát âm 3 lần -Tổ phát âm 3 lần  -Cá nhân phát âm 1  lần => Khi cho trẻ phát âm , giáo viên có thể cho trẻ  ngồi tại chỗ và phát âm lần lượt, mỗi trẻ 1 lần, cô lắng nghe và sửa sai 1 lần ( nếu có) Bước 4 Làm quen chữ x qua phân tích -Lớp mình ai giỏi có thể cho cô biết chữ x có đặc điểm gì? -Gọi 2 -3 trẻ đưa ra ý kiến? – Giáo viên dùng que chỉ vừa chỉ vào chữ x vừa phân tích : Chữ x  Gồm có 2 nét , một nét xiên trái và một nét xiên phải gặp nhau ở điểm chính giữa( cho trẻ nhắc lại). Chữ x có+ Chữ in hoa thường được viết ở đầu câu hay trước dấu chẩm + Chữ x in thường chúng mình hay thấy trong sách báo.   +Chữ x viết thường chúng mình viết trong  vở tập tô đấy.     – Gọi vài trẻ nhắc lại Hoạt động 2 : Làm quen với chữ sBước 1 làm quen với chữ s qua phát âm -Cô có tranh hồ sen, dưới tranh hồ sen cô có từ hồ sen -Cô đọc từ hồ sen sau đó cho cả lớp đọc 3 lần. -Từ hồ sen gồm mấy tiếng? -Cô thay từ hồ sen to hơn cho trẻ dễ quan sát. Bước 2 làm quen với chữ s qua thẻ chữ rời -Giáo viên dùng thẻ chữ rời ghép tranh hồ sen ( giáo viên cất tranh) -Giáo viên cho trẻ đếm chữ trong từ. -Giáo viên gọi trẻ lên rút những chữ cái đã học -Trong từ hồ sen có chữ cái đã học: h, ô,e,n -Giáo viên giới thiệu chữ cái mới cho trẻ làm quen: chữ s Bước 3  làm quen với chữ cái s qua phát âm -Giáo viên đổi thẻ chữ s trong bảng gài thành thẻ chữ s to hơn để trẻ dễ quan sát. -Giáo viên phát âm mẫu chữ s : 3 lần -Giáo viên hướng dẫn trẻ cách phát âm chữ s: Khi phát âm các con phải phát âm to, rõ ràng, không kéo dài , không ê a. -Giáo viên cho trẻ phát âm chữ s theo trình tự. + Cả lớp phát âm 3 lần +Tổ phát âm 3 lần +Cá nhân phát âm 1 lần => Khi cho trẻ phát âm giáo viên chú ý , lắng nghe , sửa sai cho trẻ nếu có. Bước 4: Làm quen với chữ s qua phân tích so sánh : -Cả lớp ai giỏi cho cô biết đặc điểm của chữ s? -Phân tích chứ s: Giáo viên dùng que chỉ vào chữ s vừa phân tích : Gồm có một nét cong trái phía trên liền mạch với một nét cong phải phía dưới.=>giáo viên gọi vài trẻ nhắc lại . Chữ s có+ Chữ in hoa thường được viết ở đầu câu hay trước dấu chẩm + Chữ s in thường chúng mình hay thấy trong sách báo +Chữ s viết thường dùng khi tô viết. So sánh chữ x và chữ s : -Khác nhau : +Chữ s Gồm có một nét cong trái phía trên liền mạch với một nét cong phải phía dưới.   + Chữ x có một nét xiên trái và một nét xiên phải gặp nhau ở giữa. +) Cách phát âm chữ s đọc là s, chữ x đọc là x. +Gọi vài trẻ nhắc lại . Hoạt động 3: Trò chơi củng cố chữ cái   Trò chơi 1: Tìm chữ cái theo  lệnh của cô. -Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ  có các chữ cái x , s, p.q -Cô cho trẻ để chữ cái  trước mặt , khi cô yêu cầu trẻ tìm chữ cái nào thì trẻ tìm chữ cái đó dơ lên  và phát âm to -Luật chơi : Khi có hiệu lệnh của cô  trẻ mới được dơ chữ. – Tổ chức cho trẻ chơi: Cô cho trẻ chơi nhiều lần theo 2 mức. +Mức 1:  Cô nói tên chữ nào trẻ tìm chữ đó giơ lên và phát âm to. + Mức 2: Cô nói đặc điểm  cấu tạo của chữ  rồi trẻ tìm chữ và  giơ lên và đọc to. -Trong lúc trẻ chơi cô quan sát và nhận và xử lý tình huống nếu có, nếu trẻ nào tìm sai cô cho trẻ tìm lại. -Kết thúc : Giáo viên nhận xét , động viên và khen ngợi trẻ Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh -Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 tổ, mỗi tổ có một bức tranh, các con hãy gạch đúng chữ x, hoặc chữ s theo yêu cầu của cô. -Luật chơi: Chơi theo luật tiếp sức, từng bạn lên gạch chữ, rồi nhanh về cuối hàng đứng , rồi bạn khác lên ,tổ nào gạch nhiều chữ x ,hay chữ s nhiều hơn sẽ thắng, tổ nào thua sẽ phải nhảy lò cò. -Thời gian: Tính trong một bản nhạc           Trẻ lắng nghe cô   Trẻ lắng nghe cô đọc Trẻ đọc Trẻ trả lời           Trẻ đếm chữ cái     Trẻ lên rút chữ cái đã học       Trẻ lắng nghe cô         Cả lớp phát âm Tổ phát âm Cá nhân phát âm   Trẻ phát âm chữ cái       Trẻ trả lời       Trẻ lắng nghe                             Trẻ trả lời                   Trẻ lên rút những chữ cái đã học   Cả lớp phát âm Tổ phát âm Cá nhân phát âm             Trẻ trả lời                 Trẻ so sánh                   Trẻ tham gia chơi                       Trẻ tham gia chơi                            
3.Kết thúc: -Cô nhận xét giờ học -Động viên và khen ngợi trẻ   Trẻ lắng nghe

[sociallocker id=7524]

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[/sociallocker]

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm