Home5-6 Tuổi

Giáo án: Làm quen với chữ cái

Like Tweet Pin it Share Share Email

GIÁO ÁN

LÀM QUEN CHỮ CÁI

Chủ đề : Hà Nội của bé

Đề tài : Nhóm chữ  p,q

Đối tượng : MGL (5-6 tuổi)

Số lượng trẻ : 25-30 trẻ

Thời gian tiến hành : 25 – 30 phút

Ngày soạn:

Ngày thực hiện :

Người thực hiện :

 1. Mục đích – yêu cầu:
 2. Kiến thức :

– Dạy trẻ nhận biết một cách chính xác :

+ Tên chữ : p,q

+ Nét chữ :

  Chữ p gồm 2 nét : 1 nét sổ thẳng bên trái và 1 nét cong tròn khép kín ở bên phải.

  Chữ q có 2 nét : 1 nét cong tròn khép kín ở bên trái và 1 nét sổ thẳng ở bên phải.

– Dạy trẻ biết cách phát âm chính xác chữ p,q

2. Kỹ năng :

– Rèn trẻ phát âm chính xác chữ p,q  phân biệt chữ p,q

– Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi củng cố, khả năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng

– Trẻ hát đúng giai điệu : Yêu Hà Nội

3. Thái độ :

–  Giáo dục trẻ chú ý lắng nghe, ý thức tổ chức kỷ luật.

– Hứng thú tham gia giờ học.

– Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn đồ dùng , đồ chơi.

 1. Chuẩn bị :
 2. Đồ dùng :
 3. Đồ dùng của cô
 4. Tranh phở bò : có từ “Phở bò”
 5. Tranh Ô quan chưởng : có từ “Hoa quả dầm”
 6. Thẻ chữ rời
 7. Chữ p,q in thường, in hoa, viết thường
 8. Bảng gài chữ cái.
 9. Que chỉ
 10. Nhạc, đàn
 11. Đồ dùng của trẻ
 12. Mỗi trẻ một rổ chữ cái p,q
 13. 2 tờ giấy A0 in chữ cái nói về Hà Nội
 14. Rổ hoa nhỏ gắn gai dính
 15. Địa điểm :
 16. Giáo viên cho trẻ ngồi trong lớp, theo đội hình chữ U
 17. Các bước tiến hành :
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức : Cho trẻ múa hát bài “ Yêu Hà Nội ” 2.Phương pháp hình thức tổ chức – Dạy trẻ làm quen với chữ : p,q Dạy trẻ làm quen với chữ “p” * Làm quen với chữ “p” qua tranh – Giáo viên giới thiệu tên tranh : Cô có tranh “Phở bò » – Giáo viên giới thiệu từ dưới tranh : Dưới tranh  Phở bò có từ “Phở bò ” – Giáo viên cho trẻ đọc từ “Phở bò – 2 lần” – Từ ‘ Phở  bò ’ gồm có mấy tiếng ? * Làm quen với chữ ‘ p ’ qua thẻ chữ rời – Giáo viên dùng các thẻ chữ rời, ghép thành từ “Phở bò”.   – Từ Phở bò được ghép bởi bao nhiêu chữ cái rời ? – Cô cho trẻ lên rút thẻ chữ cái đã học trong từ hồ Gươm.. – Giáo viên giới thiệu chữ “p” cho trẻ làm quen. * Làm quen chữ cái “p” qua cách phát âm – Giáo viên đổi thẻ chữ “p” trong bảng gài thành thẻ chữ “p” to hơn để trẻ dễ quan sát. – Giáo viên phát âm mẫu chữ “p” 3 lần – Giáo viên hướng dẫn trẻ phát âm :phát âm to ,không kéo dài, rõ ràng , không ê a – Giáo viên cho trẻ phát âm theo trình tự + Cả lớp phát âm chữ “p” – 2 lần + Từng tổ phát âm chữ “p” – 2 lần + Cá nhân: khi cho cá nhân trẻ phát âm giáo viên có thể cho trẻ ngồi tại chỗ và phát âm lần lượt mỗi trẻ một lần, cô lắng nghe sửa sai cho trẻ (nếu có). *Làm quen với chữ “p” qua phân tích – Đố cả lớp biết chữ ‘p’ được cấu tạo bởi những nét nào ? – Phân tích: Giáo viên dùng các nét rời ghép lại để trẻ hiểu rõ chữ “p” có 2 nét, 1 nét sổ thẳng bên trái và 1 nét cong tròn khép kín ở bên phải(Giáo viên gọi vài trẻ nhắc lại). – Chữ ‘ P ’ được dùng ở đâu ? – Chữ “P” in hoa, xuất hiện trong các đầu câu chuyện, đầu đoạn thơ , đoạn văn. – Chữ ‘p ’ in thường được dùng ở đâu ? – Chữ ‘ p’ in thường xuất hiện trong các bài báo, câu chuyện. – Chữ ‘ p ’ viết thường, xuất hiện trong vở tập tô. – Giáo viên gọi vài trẻ nhắc lại chữ  ‘ p ’   Dạy trẻ làm quen với chữ “ q ” – Giáo viên giới thiệu tên tranh : Cô có tranh “Hoa quả dầm » – Giáo viên giới thiệu từ dưới tranh : Dưới tranh Hoa quả dầm  có  từ “Hoa quả dầm” – Giáo viên cho trẻ đọc từ “Hoa quả dầm- 2 lần” – Từ ‘ Hoa quả dầm ’ gồm có mấy tiếng ? *Làm quen với chữ ‘ q ’qua thẻ chữ rời – Giáo viên dùng các thẻ chữ rời, ghép thành từ “Hoa quả dầm”. – Từ ‘ Hoa quả dầm ’ được ghép bởi bao nhiêu chữ cái rời ? – Cô cho trẻ lên rút thẻ chữ cái đã học trong từ : Hoa quả dầm – Giáo viên giới thiệu chữ “q” cho trẻ làm quen. * Làm quen chữ cái “q” qua cách phát âm – Giáo viên đổi thẻ chữ “q” trong bảng gài thành thẻ chữ “q” to hơn để trẻ dễ quan sát. – Giáo viên phát âm mẫu chữ “q” 3 lần – Giáo viên hướng dẫn trẻ phát âm: phát âm to, không kéo dài, rõ ràng, không ê a – Giáo viên cho trẻ phát âm theo trình tự : + Cả lớp phát âm chữ “q” – 2 lần + Từng tổ phát âm chữ “q” – 2 lần + Cá nhân: khi cho cá nhân trẻ phát âm giáo viên có thể cho trẻ ngồi tại chỗ và phát âm lần lượt mỗi trẻ một lần, cô lắng nghe sửa sai cho trẻ (nếu có). *Làm quen với chữ “q” qua phân tích – Chữ ‘ q ’ được tạo bởi những nét nào ? – Phân tích: Giáo viên dùng các nét rời ghép lại để trẻ hiểu rõ chữ “q” có 2 nét, 1 nét cong tròn khép kín ở bên phải và 1 nét sổ thẳng bên trái (Giáo viên gọi vài trẻ nhắc lại). * So sánh chữ “p” và “q” – Chữ ‘p’ và chữ ‘q’ giống nhau ở điểm nào? Giống nhau : có 2 nét, 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong tròn khép kínKhác nhau : chữ “p” có 1 nét sổ thẳng bên trái và 1 nét cong tròn khép kín bên phải, chữ “q” có 2 nét,1 nét sổ thẳng bên phải vè 1 nét cong tròn khép kín bên trái.Giáo viên cho trẻ phát âm lại chữ “p” và chữ “q” *Trò chơi củng cố chữ cái. Trò chơi 1 : Tìm theo hiệu lệnh của cô –  Cách chơi : cô  phát cho trẻ mỗi trẻ một rổ đồ chơi, gồm thẻ chữ “p”, ”q” , khi cô yêu cầu tìm thẻ chữ nào thì trẻ tìm chữ cái đó , giơ lên và phát âm chữ cái đó , to – rõ ràng và đúng. Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần + Lần 1 : cô nói chữ , trẻ tìm chữ giơ lên và phát âm + Lần 2 : cô nói cấu tạo , trẻ tìm chữ giơ lên và phát âm – Luật chơi : Khi có hiệu lệnh của cô trẻ mới được tìm và giơ thẻ chữ, tìm nhanh đúng, giơ cao và phát âm chính xác ( chơi 3-4 lần) . GV quan sát trẻ chơi – Khi kết thúc , gv nhận xét, khen ngợi trẻ, trẻ nào tìm sai cô cho trẻ tìm lại Trò chơi 2 : Tìm nhanh tìm đúng Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội, cô đã chuẩn bị cho mỗi đội một tờ giấy A0 trong đó có rất nhiều hình ảnh về Hà Nội, dưới mỗi tranh chữ có các băng từ đi kèm như: Ô quan trưởng, phở bò,hoa quả dầm,tháp rùa,phở cuốn, phố cổ,quẩy nóng, quán bún chả, hoa quả, phồng tôm, cà phê, phở bò, bánh quy, cá quả, quả quýt, đậu phụ, kem ốc quế …. ở mỗi băng từ  có từ “ p, q”. Nhiệm vụ của các con là tìm chữ “p” hoặc “q” chứa trong cụm từ đó. Dưới mỗi chữ “p” hoặc “q” tìm được chúng mình sẽ gắn 1 bông hoa. Đội nào tìm nhanh, nhiều chữ cái đúng hơn sẽ giành chiến thắng. Thời gian chơi là một bản nhạc.   Luật chơi: chơi theo luật tiếp sức. Tổ chức chơi: Cô cho trẻ  chơi 2 lần. + Trong lúc trẻ chơi, cô quan sát và xử lý tình huống nếu có. + Kết thúc trò chơi, cô động viên khen ngợi trẻ. 3. Kết thúc: – Nhận xét giờ học: Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ – Cho trẻ nhẹ nhàng đi uống nước, vệ sinh       Trẻ hát                   2 tiếng         -Từ Phở bò được ghép bởi 5 chữ cái rời.                   Trẻ phát âm             Trẻ trả lời   Trẻ trả lời                       Trẻ phát âm   3 tiếng     Từ Hoa quả dầm được ghép bởi 9 chữ cái rời  Trẻ lên rút thẻ chữ                 Trẻ phát âm                               Trẻ trả lời           Trẻ tham gia chơi                                   Trẻ tham gia chơi

[sociallocker id=7524]

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[/sociallocker]

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm