Home5-6 Tuổi

Giáo án: Phát triển ngôn ngữ

Like Tweet Pin it Share Share Email

GIÁO ÁN

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên

Đề tài: Chữ p, q

Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)

Số lượng: 25-30 trẻ

Thời gian: 25- 30 phút

Ngày soạn:

Ngày thực hiện:

Người soạn và thực hiện:

Trường thực tập:

I.Mục đích – yêu cầu:

1. Kiến thức:

-Dạy trẻ biết được tên gọi và cấu tạo của chữ p.q

-Trẻ nhận biết được chưc casiq,p trong từ có nghĩa

-Trẻ biết đặc điểm giống và khác nhau giữa chưc q,p

2.Kỹ năng:

-Trẻ  phát âm chính xác nhóm chữ: p, q

– Phân biệt được sự giống và khác nhau của chữ p, q qua đặc điểm và cấu tạo của nét chữ.

-Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi củng cố chữ cái

3. Thái độ

-Trẻ tham gia giờ học tích cực hứng thú, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

-Giáo dục ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi

II.Chuẩn bị:

1, Đồ dùng

-Thẻ chữ cái p, q kiểu chữ in thường

-Bảng gài thẻ chữ

-Băng dính, que chỉ

-Đồ dùng phục vụ cho trò chơi chữ cái:

+Trò chơi 1: “ Thi xem ai nhanh hơn”

+Trò chơi 2: “Tìm nhà”

2.Địa điểm:

-Trẻ ngồi trong lớp, trên sàn theo hình chữ U

3.Tâm thế:

-Cho trẻ đi vệ sinh trước khi vào lớp

-Trẻ sẵn sàng tham gia vào giờ học

III.Tiến hành:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức:
– Trẻ vận động bài: “ Hạt mưa và em bé”
– Hỏi trẻ các con vừa thể hiện bài hát gì?
– Nội dung bài hát nói đến điều gì?
– Cô cũng có hình ảnh  về cảnh mưa rơi đấy nào cô mời các con cùng hướng lên trên bảng để đón xem nào:
* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái p, q:
+ Chữ cái p:
– Cô cho trẻ xem hình ảnh “ Mưa rơi”
– Cô giới thiệu từ “ Mưa rơi lộp độp”
+ Cô đọc từ, cả lớp đọc từ
-> Cô hỏi trẻ : Trong từ “ Mưa rơi lộp độp” có những chữ cái nào các con đã được học
– Ngoài chữ ô còn có hai chữ cái gì giống nhau nữa?
– Cô giới thiệu chữ cái mới “p” và đưa thẻ chữ to hơn
– Cô phát âm ba lần,các con chú ý lăng nghe cô phát âm và quan sat khẩu hình miệng của cô”p”. -Khi phát âm 2 môi cô chụm lại,hơi đưa từ trong ra ngoài “p” -Cô cho cả lớp ,nhóm,cá nhân phat âm ( cô chú ý sửa sai cho trẻ ) +Ai có nhận xét gì về đặc điểm của chưc “p” -Cô chốt lại : chữ  p có 1 nét sổ thẳng và 1 nét cong tròn ở bên phải nét sổ thẳng +Chữ q -Các con chú ý xem diệu kì diệu gì xảy ra nhé -Khi cô chuyển nét cong tròn sang bên trái nét sổ thẳng có được không ? – Chữ này đọc là chưc “q” -Cô phát âm 3 lần. -Cho cả lớp phát âm,nhóm ,cá nhân -Khi phát âm các con thấy khẩu hình miệng như thế nào ? -À !khi phat âm chữ “q”thu nhỏ miệng và hơi bật ra “q” -Chưc “q” có đặc điểm gì ? -Chữa “q”có 1 nét sổ thẳng và1 nét cong tròn ở bên trái nét sổ thẳng * So sánh chữ p, q:
– Chữ p và q khác nhau- giống nhau ở điểm gì?
– Cô khái quát:
+ Giống nhau: Cùng có 1 nét sổ thẳng và một nét cong tròn.
+ Khác nhau: Chữ p có 1 nét sổ thẳng ở phía trái, nét cong tròn ở phía bên phải.
– Chữ q có 1 nét sổ thẳng ,nét cong tròn ở phía bên trái -Cô giới thiệu các kiểu chữ “p,q” các chưc in hoa – in thường –viết thường -Cô cho trẻ tạo chữ cái  q-p bằng các bộ phận trên cơ thể 2.2.Trò chơi củng cố chữ cái: – TC 1: “thi xem ai nhanh” + Cách chơi: -lần 1 :Cô sẽ đọc đặc điểm của chữ, trẻ sẽ đoán chữ và giơ thẻ chữ lên và phát âm chữ -Lần 2 : Cô phát âm chữ cai ,trẻ tìm giơ lên và nói to cấu tạo của chữ -TC2 :Tìm nhà -Cách chơi : Cho trẻ chọn 1 chưc cái mà trẻ thích ,trẻ phải tìm về đúng nhà có chữ cái đó -Luật chơi : Ai không tìm đúng nhà phải nhảy lò c-Trò chơi diễn ra trong vòng 1 bản nhạc.Cho trẻ chơi 2-3 lần 3.Kết thúc: -Cô nhận xét giờ học
  -Trẻ hát             -Trẻ tìm và phát âm             -Trẻ quan sát, trả lời   -Trẻ quan sát, -Trẻ lắng nghe,           -Trẻ quan sát và trả lời             -Trẻ quan sát và trả lời                                             -Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi                                       -Trẻ lắng nghe và chơi trò chơi

[sociallocker id=7524]

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[/sociallocker]

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm