Home3-4 Tuổi

Giáo án thể chất

Like Tweet Pin it Share Share Email

GIAO AN: THE CHAT

PTVĐ: Tung va bat bong hai tay voi nguoi doi dien

TCVĐ: Meo duoi chuot

Lua tuoi: Mau giao nho

Thoi gian: 20-25 phut

So luong: 20-25 tre

Ngay soan:

Ngay day:

Nguoi day:

Giao vien huong dan:

I, Muc dich-yeu cau

  1. Kien thuc
  2. Tre biet dung suc cua doi tay tung bong cho ban doi dien, khi tung bong 2ban phoi hop khong de bong roi ,phat trien co tay,co chan,su nhanh nhen,kheo leo khi tham gia tro choi
  3. Ky nang
  4. Ren ky nang tung va bat bong
  5. Thai do
  6. Giao duc tre co y thuc tap luyen

II, Chuan bi

  • Ro bong, xac xo,
  • Bong, ro bong,

III, Tien hanh

Hoat dong cua co Hoat dong cua tre
on dinh to chuc,gay hung thuCo va tre hat bai hat 1 doan tau va ket hop cac kieu di. Đi thuongàđi kieng gotà đi bang got ban chanà chay chamàchay nhanhàve 2 hang docTrong dongBTPTCĐT1: Tay ( 2 tay ngang-len cao 6l x 4n)ĐT2: Luon (4l x 4n )DDT3: Bung ( 4l x 4n )ĐT4: Chan (bat chum tach 4l x 4n)VĐCB: TUNG VA BAT BONG BANG 2 TAY VOI NGUOI DOI DIENLan 1: co lam mau khong giai thichLan 2: co lam mau kem giai thich + Moi co len lam mau cung + 2 co dung truoc vach chuan doi dien nhau. Khi co hieu lenh ‘ chuan bi’, co cui nguoi cam bong bang 2 tay den khi co hieu lenh ‘ tung bóng ‘ co hoi cui nguoi xuong ha thap tay, dung suc co the va canh tay tung bong cho nguoi doi dien. Nguoi doi dien mat nhin theo bong va dung 2tay bat bong khong de bong roi xuong dat. Khi bat duoc bong thi tung bong nguoc lai cho bạn Co moi 2 tre len thuc hien mau ( co nhan manh lai bai tap 1 lan nua)Cho tre thuc hien + Cho 4 tre len thuc hien/1lan +Cho tre thi dua theo 2 doi + Co quan sat va sua sai cho tre Cho 1tre len thuc hien lai co nhac lai bai tap 1 lan nuaCo khen tre va dong vien tre C.TCVĐ: Meo  duoi chuot – Cach choi: cho tre dung thanh 1 vong tron . 1 tre lam meo,1 tre lam chuot dung quay lung vao nhau o ben trong. Cac tre o ngoai nam tay nhau tao thanh hang. Khi nghe hieu lenh cua co, tre lam chuot chay truoc va tre lam meo chay theo. Chuot chay vao hang nao thi meo phai chay vao hang đo. Trong khi do cac tre o ngoai doc bai meo duoi chuot – cho tre choi 2-3 lan 2. HĐ3: Hoi tinh – Cho tre di lai nhe nhang – Chuyen hoat dong   Tre lam theo co                 Tre tap BTPTC                 Tre quan sat co lam mau   Tre lang nghe co va quan sat                                     Tre len thuc hien           Tre thi đua               Tre choi tro choi                                                  

[sociallocker id=7524]

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[/sociallocker]

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm