Home4-5 Tuổi

Kế hoạch giảng dạy

Like Tweet Pin it Share Share Email

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Hoạt động:  Phát triển vận động

Đề tài:  Phối hợp tay mắt

Họ và tên trẻ:  

Tuổi thực: 4 tuổi 11 tháng

Dạng tật: Tự kỉ

Thời gian dạy :15- 20 phút

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Người soạn và dạy:

Giáo viên hướng dẫn:

I) Mục tiêu

– Trẻ dùng 1 tay cầm kẹp gắp bông, quan sát vị trí màu tương ứng đặt bông lên

– Trẻ dùng 2 tay lắc hộp quan sát viên bi lăn để đưa bi về đúng đích

– Trẻ tập trung quan sát đường đi, di chuyển thỏ để tìm đúng nhà cho thỏ

II) Chuẩn bị

– Giáo án

– Bảng hoạt động

– Bông màu, kẹp gắp

– Mê cung, viên bi

– Thỏ, đường đi của thỏ.

– Phần thưởng: sticker, bánh

III) Tiến hành

Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Thời gian
1. Ổn định tổ chức gây hứng thú – Cô qui định hành vi + Ngồi ngoan + Chú ý lắng nghe – Cô giới thiệu với trẻ về bảng hoạt động + Hoạt động 1: Gắp bông màu + Hoạt động 2: Mê cũng huyền bí + Hoạt động 3: Trò chơi “tìm nhà cho thỏ”   Trẻ lắng nghe   1- 2 phút
2. Bài mới Hoạt động 1: Gắp bông màu                             Hoạt động 2: Mê cung huyền bí                                     Hoạt động 3: Trò chơi “ Tìm nhà cho thỏ   – Cô giới thiệu đồ dùng – Cô làm mẫu: Dùng kẹp gắp cục bông màu để lên lắp chai bia có màu tương ứng với cục bông. – Trẻ thực hiện: Tay cầm kẹp, kẹp cục bông màu và tìm lắp bia có màu tương ứng với cục bông  và đặt bông lên ( cho trẻ thực hiện 2- 3 lần) – Giáo viên nhận xét hoạt động và thưởng bánh cho trẻ   – Cô giới thiệu hoạt động Cô làm mẫu: dùng tay lắc chiếc hộp để viên bi lăn theo đường mê cung để đưa viên bi về đích. Trẻ quan sát cô làm mẫu – Trẻ thực hiện: Trẻ dùng  2 tay lắc chiếc hộp và quan sát viên bi lăn theo đường đi để đưa viên bi về tới đích ( Cô quan sát trẻ chơi và trợ giúp trẻ) – giáo viên nhận xét hoạt động và thưởng bánh cho trẻ – Chơi một trò chơi vận động để chuyển hoạt động   – Cô giới thiệu hoạt động + Cô làm mẫu:  Cô tìm đường đi cho thỏ về đúng nhà của mình. +Trẻ thực hiện: Trẻ cầm thỏ. Bắt đầu từ điểm xuất phát di chuyển thỏ và quan sát đường đi để đưa thỏ về đích – Trẻ thực hiện 2 lần :một con thỏ màu xanh và một con thỏ mà đỏ để đưa thỏ về đúng nhà cùng màu với thỏ     Trẻ quan sát         Trẻ thực hiện                     – Trẻ quan sát         – Trẻ thực hiện                             – Trẻ quan sát               Trẻ thực hiện     2-3 phút                             2-3 phút                                         4- 5 phút
3. Kết thúc – Nhắc lại hoạt động đã học – Nhận xét giờ học – Khen thưởng – Trẻ chú ý lắng nghe 1- 2 phút

IV) Dự kiến tình huống

– Trẻ chưa biết cầm kẹp để gắp bông: Cô hỗ trợ trẻ cầm tay gắp bông và giảm dần trợ giúp đến khi trẻ tự làm được

– Trẻ không cầm được 2 tay để lắc chiếc hộp cho viên bi lăn về đúng đích: Cô cầm tay trẻ lắc chiếc hộp

– Trẻ không đưa thỏ về đúng nhà : Cô làm mẫu lại 1 lần và gợi ý cho trẻ khi trẻ thực hiện

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm