Home3-4 Tuổi

Kế hoạch giảng dạy

Like Tweet Pin it Share Share Email

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Hoạt động: Phát triển vận động

Đề tài: Kĩ năng bắt chước

Họ và tên trẻ:

Tuổi thực: 2 tuổi 5 tháng

Dạng tật: Tự kỉ

Thời gian dạy : 15- 20 phút

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Người soạn và dạy:

Giáo viên hướng dẫn:

I) Mục tiêu

– Trẻ nhặt bóng từ rổ và thả vào đường zích zắc 3/5 lần khi cô yêu cầu

– Trẻ  bắt chước nhặt bóng và ném bóng vào bảng dính  bằng 1 tay 2/5 lần khi cô hỗ trợ

– Trẻ bắt chước nhặt bóng và   ném bóng vào rổ 2/5 lần khi cô hỗ trợ

– Trẻ vui vẻ hợp tác với cô

II) Chuẩn bị

– Giáo án

– Bảng hoạt động

– Bóng, rổ đựng bóng

– Bảng dính bóng, rổ ném bóng

– Đường bóng zích zắc

– Phần thưởng: bim bim

III) Tiến hành

Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Thời gian
1.Ổn định tổ chức gây hứng thú – Chào hỏi – Giới thiệu các hoạt động sẽ học trong tiết bằng bảng hoạt động . + Hoạt động 1: Thả bóng theo đường zích zắc Hoạt động 2: Ném bóng vào bảng Hoạt động 3: Ném bóng rổ – Quy định hành vi + Ngồi ngoan + Chú ý lắng nghe     – Trẻ chú ý lắng nghe                   1- 2 phút
2. Bài mới Hoạt động 1: Thả bóng theo đường zích zắc               Hoạt động 2: Ném bóng vào bảng                 Hoạt động 3: Ném bóng rổ                 – Cô giới thiệu hoạt động – Cô làm mẫu nhặt bóng trong rổ thả vào đường zích zắc – Trẻ thực hiện ( Khi bóng rơi xuống yêu cầu trẻ nhặt bỏ vào rổ.) – Kết thúc hoạt động giáo viên nhận xét và thưởng bim bim cho trẻ   – Cô giới thiệu hoạt động – Cô làm mẫu: nhặt bóng trong rổ và đứng trong vòng tròn ném bóng vào bảng có băng dính – Trẻ thực hiện : nhặt bóng và ném vào bảng có dính ( Sau khi chơi xong cô hướng dẫn trẻ nhặt bóng bỏ vào rổ) – Kết thúc hoạt động cô thưởng bim bim cho trẻ   – Cô giới thiệu hoạt động – Cô làm mẫu nhặt bóng trong rổ . Sau đó đứng ở vạch xuất phát  dùng hai tay cầm bóng và ném bóng vào rổ – Trẻ thực hiện nhắt bóng trong rổ và dùng hai tay để ném bóng – Kết thúc hoạt động cô thưởng bim bim cho trẻ       – Trẻ chú ý quan sát   – Trẻ thực hiện               – Trẻ quan sát                               2- 3 phút                   2- 3 phút                 3- 5 phút                        
3. Kết thúc – Nhắc lại hoạt động – Nhận xét giờ học – Khen thưởng – Trẻ chú ý lắng nghe 1- 2 phút

IV) Dự kiến tình huống

– Trẻ chưa hiểu mệnh lệnh nhặt  bóng bỏ vào rổ: Cô làm mẫu và hướng dẫn trẻ nhawht bóng bỏ vào rổ

– Trẻ không đứng trong vòng tròn để ném bóng: Cô cho trẻ nhặt bóng và chạy lên để dính bóng vào bảng

– Trẻ không dùng hai tay néo bóng vào rổ: Cô hỗ trợ trẻ cầm tay và ném bóng vào rổ

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm