Home3-4 Tuổi

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

Like Tweet Pin it Share Share Email

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

I: Thông tin chung

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Chuẩn đoán: Khuyết tật trí tuệ                                                                                                    

Địa chỉ:

Người lập kế hoạch:

Ngày lập kế hoạch:

Mục Tiêu

A: Mục tiêu dài hạn ( 6 tháng).

1: Vận động thô.

– Biết đứng co 1 chân 10s

– Biết đạp xe đạp 2 bánh

– Tập 1 số kĩ năng vận động cơ bản (bật nhảy, nhảy lò cò) và phát triển các tố chất trong vận động với bóng.

2: Vận động tinh.

– Hoàn thành trò chơi lắp ráp 6 mảnh

– Vẽ được những hình đơn giản: Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác.

– Vẽ hình người có ít nhất 3 bộ phận

– Tô màu kín hình:Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, ô tô

 3: Phát triển nhận thức

– Biết chức năng các giác quan và các bộ phận của cơ thể (Ví dụ tai để nghe, mũi để ngửi, tay để cầm bút vẽ…)

– So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng

– Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 1-2 dấu hiệu( màu sắc, kích thước)

– Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi

– Phân loại cây, hoa, quả con vật theo 1-2 dấu hiệu(màu sắc, kích thước)

– Sự khác nhau giữa ngày và đêm

– Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 5

– Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 4

– So sánh, phát hiện theo quy tắc 1:1 và sắp xếp theo quy tắc.

– Nhận biết được 1 số nghề nghiệp (liên hệ nghề của bố và mẹ)

4: Ngôn ngữ tiếp nhận.

+ Ngôn ngữ tiếp nhận

– Nghe, hiểu nội dung câu mở rộng, câu phức

– Nghe hiểu nội dung truyện kể, chuyện đọc đơn giản (chú vịt xám, chuyến du lịch của chú gà trống choai)

  + Ngôn ngữ diễn đạt:

– Nói rõ các tiếng

– Kể lại được những sự việc đơn giản vừa mới xảy ra như: con vừa học bài gì? chơi công viên…Chọn vật theo nhóm: thức ăn, đồ vật….

– Biết một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (Biển báo giao thông, đường cho người đi bộ…)

– Trả lời được câu hỏi “ở đâu”, “khi nào?” , “Để làm gì?”

– Đóng vai nhân vật trong truyện: Chú vịt xám, chuyueens du lịch của chú gà trống choai.

5: Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội.

– Biểu lộ trạng thái, cảm xúc qua nét mặt, giọng nói (vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận)

– Biểu lộ tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; hát, vận động.

– Biết chờ đến lượt

B: Mục tiêu ngắn hạn (1 tháng).

1: Vận động thô.

– Đứng co 1 chân trong 10s

     – Tập 1 số kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động với bóng.

2: Vận động tinh.

– Vẽ và tô màu kín các hình đơn giản: hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật

– Hoàn thành trò chơi xếp hình 6 mảnh, lấy ra 2 mảnh

3: Nhận thức

– Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông và phân loại theo 1-2 dấu hiệu

– Sự khác nhau giữa ngày và đêm

– Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm

– Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn

4: Ngôn ngữ

+ Ngôn ngữ tiếp nhận:

–  Nghe hiểu nội dung truyện kể, chuyện đọc đơn giản

+ Ngôn ngữ diễn đạt:

– Trả lời câu hỏi “Ở đâu” , “Khi nào?” , “Để làm gì” khi cô gợi ý

– Đóng vai nhân vật trong truyện: chú vịt xám, chuyến du lịch của chú gà trồng choai

– Tăng số lượng vốn từ của trẻ

5: Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

– Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, giọng nói(vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận)

– Biết chờ đến lượt

  • Xây dựng kế hoạch

 

Thời gian

Nội dung

Phương pháp

Kết quả

Đánh giá

Tuần 1

·   Vận động thô

– Đứng co 1 chân trong 10 s

– Tập 1 số kĩ năng vận động cơ bản nhảy lò cò, bật nhảy) và phát triển các tố chất trong vận động với bóng.

Làm mẫu, gợi ý, phân tích, khen thưởng

Ÿ Nhận thức:

– Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·   Vận động tinh

–      Vẽ và tô màu được các hình đơn giản: hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ tiếp nhận

Nghe hiểu nội dung câu chuyện

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ diễn đạt

– Nói rõ các tiếng

– Đóng vai nhân vật trong chuyện

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·     Cá nhân xã hội

– Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, giọng nói

– Biết chờ đến lượt

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

Tuần 2

·   Vận động thô

– Đứng co 1 chân trong 5s

– Tập 1 số kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động với bóng.

Làm mẫu, gợi ý, phân tích, khen thưởng

·   Vận động tinh

–      Vẽ và tô màu được các hình đơn giản: hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

Ÿ Nhận thức:

– Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn

 

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ tiếp nhận

– Nghe hiểu nội dung chuyện kể

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ diễn đạt

– Nói rõ các tiếng k ề à

– Luyện đóng vai nhân vật trong chuyện

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Cá nhân xã hội

– Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, giọng nói

– Biết chờ tới lượt

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

Tuần 3

·   Vận động thô

– Luyện đứng co 1 chân trong 5s

– Tập 1 số kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động với bóng.

Làm mẫu, gợi ý, phân tích, khen thưởng

·   Vận động tinh

–      Hoàn thành trò chơi xếp hình 6 mảnh, lấy ra 4 mảnh

–  Chơi đất nặn: biết bóp đất tạo ra chiếc bánh, viên bi

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

Ÿ Nhận thức

– Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn

 

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ tiếp nhận

– Nghe, hiểu nội dung câu chuyện

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ diễn đạt

– Nói rõ các tiếng

– Mô tả trong tranh có gì?

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Cá nhân xã hội

– Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, giọng nói

–  Biết chờ đến lượt

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

Tuần 4

·   Vận động thô

– Luyện đứng co 1 chân trong 5s

– Tập 1 số kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động với bóng.

Làm mẫu, gợi ý, phân tích, khen thưởng

·   Vận động tinh

– Hoàn thành trò chơi xếp hình 6 mảnh, lấy ra 4 mảnh

– Chơi đất nặn: biết bóp đất tạo ra chiếc bánh, viên bi

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

Ÿ Nhận thức:

– Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn

 

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ tiếp nhận

– Nghe, hiểu nội dung câu chuyện

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Ngôn ngữ diễn đạt

– Nói rõ các tiếng

– Mô tả trong tranh có gì?

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng

·        Cá nhân xã hội

– Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, giọng nói

– Biết chờ đến lượt

Làm mẫu, gợi ý, trợ giúp, phân tích nhiệm vụ khen thưởng


[sociallocker id=7524]

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

[/sociallocker]

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm