HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : A lý cây đa

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : A lý cây đa

Lời bài hát :

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa

Rằng tôi lý ối a cây đa

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a cây đa

Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng

Rằng tôi lý ối tầng ba tầng

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a sáng trăng (láy)

Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà

Rằng tôi lý ối viền năm tà

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a tháng giêng (láy)


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-a-ly-cay-da/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm