HomeNhạc không lời

Nhạc không lời bài hát : Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiêu niên nhi đồng

Lời bài hát :

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài
Bác chúng em nước da nâu vì sương gió
Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà.

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu
Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm
Bôn ba nước ngoài vì giống nòi.

Bác nay tuy đã già rồi
Già rồi nhưng vẫn vui tươi
Ngày ngày chúng cháu ước mơ
Mong sao Bác sống muôn đời
Để dìu dắt nhi đồng thành người
Và kiến thiết nước nhà bằng Người.

* Hồ Chí Minh kính yêu
Chúng em kính yêu Bác Hồ Hồ Chí Minh trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu
Chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm.


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ai-yeu-bac-ho-chi-minh-hon-thieu-nien-nhi-dong-2/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm