HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Anh nông dân và cây rau

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Anh nông dân và cây rau

Lời bài hát :

rồng cây rau to to to. Mình anh cố sức kéo lên. Hây dô hây dô nhưng mà cây vẫn không lên được.
Vợ anh theo anh ra mau. Cả 2 cố sức kéo lên. Hây dô hây dô nhưng mà cây vẫn không lên được.
Rồi cu con theo ra ngay. Cả 3 cố sức kéo lên. Hây dô hây dô nhưng mà cây vẫn không lên được.
Vện con theo cu ra mau. Cả 4 cố sức kéo lên. Hây dô hây dô nhưng mà cây vẫn không lên được.
Rồi miu con theo ra mau. Cả 5 cố sức kéo lên. Hây dô hây dô nhưng mà cây vẫn không lên được.
Chuột con theo miu ra ngay. Cả 6 cố sức kéo lên. Hây dô hây dô lên rồi, cây đã tung lên rồi


https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-anh-nong-dan-va-cay-rau/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm