HomeNhạc không lời

Nhạc không lời Bài hát Ba bà đi bán lợn con

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Ba bà đi bán lợn con

Lời bài hát :

Ba bà đi bán lợn con bán đi chẳng được lon ton chạy về…

Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon…

Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười…

Ba thằng cu Tí học lười chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo…

Ba bà đi bán lợn con bán đi chẳng được lon ton chạy về…

Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon…

Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười…

Ba thằng cu Tí học lười chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo…

……………………(Dạo Nhạc)………………………

Ba bà đi bán lợn con bán đi chẳng được lon ton chạy về…

Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon…

Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười…

Ba thằng cu Tí học lười chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo…

Ba bà đi bán lợn con bán đi chẳng được lon ton chạy về…

Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon…

Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười…

Ba thằng cu Tí học lười chúng đi cùng mẹ… chọc hoài đàn heo…


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ba-ba-di-ban-lon-con/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm