HomeNhạc không lời

Nhạc không lời Bài hát Ba con bướm

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Ba con bướm

Lời bài hát :

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa…

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa…

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa..

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa…

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu bay tới đây cùng em vui múa hát

Bươm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa… đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa… đang bay lượn dưới dàn bầu đầy hoa…


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ba-con-buom/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm