HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Bà rằng bà ri

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Bà rằng bà ri

Lời bài hát : À á ru hời áaa à hời ru

Bồng bồng chớ cõng chồng đi chơi

Đi đến chỗ lội em đánh rơi mất chồng

Bà rằng bà rí

Ới rằng bà đi

Ới đi là đâu

Bà rằng bà rí

Ới rằng bà đi

Ới đi là đâu

Bà đi khắp chốn


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ba-rang-ba-ri/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm