HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Bé quét nhà

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Bé quét nhà

Lời bài hát :

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm

Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ

Chổi to, chổi to bà quét sân to

Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà !


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-be-quet-nha/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm