HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Bèo dạt mây trôi

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Bèo dạt mây trôi

Lời bài hát :

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,

Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt

Mây í i ì… trôi,

Chim sa, tang tính tình… í i ì…, cao vời

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

Sao chẳng thấy anh…

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh

, Anh ơi, trăng đã ngã… a á à… ngang đầu

Thương nhớ… ờ ơ… ai, sao rơi… đêm sắp tàn… í i ì…

Trăng tà, Người ra đi có nhớ, (hay người xa có nhớ)

Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,

Sao chẳng thấy anh…

Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh

Anh ơi, em vẫn đợi… í i ì… mỏi mòn

Thương nhớ… ờ ơ… ai Sao rơi, trăng sắp tàn . í i ì…

trăng tà Cành tre đu trước ngõ Là gió la đà em vẫn mong chờ,

sao chẳng thấy anh…

Thương nhớ. ờ ơ… ai Sao rơi, trăng sắp tàn . í i ì… trăng tà Cành tre đu

trước ngõ Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh…


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-beo-dat-may-troi/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm