HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Cái bống

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Cái bống

Lời bài hát :

Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi

Là cái bống bang khéo sẩy ơi a khéo sàng cho mẹ bống nấu cơm cho mẹ nấu cơm

Mẹ bống á đi chợ là chợ đằng xa

Bống ra là ra gánh giúp để chạy cơn là cơn mưa ròng để chạy cơn là cơn mưa ròng.

Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi

Là cái bống bang

Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi

Là cái bống bang

Cái bống ơi là cái bống bang là cái bống ơi

Là cái bống bang.


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-cai-bong/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm