HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Cò lả

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Cò lả

Lời bài hát : Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la

Bay từ..là từ cửa phủ Bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình

Cô mình rằng : Ơi anh chàng ơi. Rằng có nhớ là nhớ hay không?

Rằng có biết là biết hay không? Người về là về có nhớ ờ ớ ơ.

Nhớ nhớ ta chăng Ta về là về ta nhớ Hàm răng chứ răng mình cười

Tình tính tang là tang tính tình.

Cô mình rằng: ơi anh chàng ơi

Rằng có nhớ là nhớ hay không?

Rằng có biết là biết hay không?

Năm quan đổi lấy í i lấy í i miệng cười Mười quan anh chẳng tiếc

Tiếc người là người có duyên.

Tình tính tang là tang tính tình

Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi Rằng có nhớ là nhớ hay không

Rằng có biết là biết hay không Người có duyên

Tình tính tang là tang tính tình

Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi Rằng có biết là biết hay không

Rằng có nhớ là nhớ hay không

Rằng có nhớ là nhớ hay không Rằng có biết là biết hay không


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-co-la/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm