HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Cộc cách tùng keng

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Cộc cách tùng keng

Lời bài hát : Sênh kêu nghe tiếng vui nhất

Cách cách cách! cách cách cách!

Thanh la kêu tiếng rất vang

Cheng cheng cheng! cheng cheng cheng!

Mõ kêu kêu nghe sao *nh đạc.

Cộc cộc cộc! cộc cộc cộc!

Trống kêu rộn rã tưng bừng.

Tùng tùng tùng! tùng tùng tùng!

Nghe sênh, thanh la, mõ, trống Cùng kêu lên vang vang

Cùng kêu lên vang vang


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-coc-cach-tung-keng/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm