HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Con cò đi đón cơn mưa

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Con cò đi đón cơn mưa

Lời bài hát :

Cái cò cái cò đi đón cơn mưa , tối tăm mù mịt ai đưa cò về.

Cò về thăm quán cùng quê , thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.

Cái cò cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt ai đưa cò về.

Cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.

TL:Cái cò cái cò đi đón cơn mưa tối tăm mù mịt ai đưa cò về cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.

Cái cò cái cò đi đón cơn mưa tối tăm mù mịt ai đưa cò về cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.

SC:Cò về thăm quán cùng quê thăm cha thăm mẹ cò về……thăm…. .anh……


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-con-co-di-don-con-mua/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm