HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Con gà gáy le té

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Con gà gáy le té le

Lời bài hát :

Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.

Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.

Nắng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi.

Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.

Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.

Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.

Sáng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai này ai ơi.

Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-con-ga-gay-le-te/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm