HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Con nhện

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Con nhện

Lời bài hát :

Người về để con nhện ơ nó mấy giăng hự hư mùng là giăng ứ hự ư mùng

Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luống chịu ớ ơ đôi ba người ơi hự lá ôi hự

Đêm năm canh a lính tình tang là tôi luông chịu í ơ lạnh í lùng cả ớ năm quan họ trở ra về.

Có í nhớ i ớ ơ có ơ nhớ ơ chăng ố là đến chúng tôi chăng quan họ trở ra về .

Có í nhớ í ơ có ơ nhớ ơ chăng ơ là đến chúng tôi chăng?


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-con-nhen/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm