Home4-5 Tuổi

[Nhạc không lời] Bài hát của chuồn chuồn beat

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát: Bài hát của chuồn chuồn
Bay thấp, bay thấp mưa ngập bờ ao
Bay cao, bay cao mưa rào lại tạnh
Tung, tung đôi cánh chúng tôi bay lên trời cao
Ngày nắng hay mưa là chúng tôi dự báo
Bay cao là nắng, bay thấp là mưa rào

https://www.youtube.com/watch?v=ZjAscYhWZhc

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm