HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Đêm pháo hoa

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Đêm pháo hoa

Lời bài hát :

Đêm pháo hoa là đêm pháo hoa pháo đỏ xanh vàng tím hoa cà đêm pháo hoa

mừng ngày chiến thắng vỗ tay ca múa mừng đón pháo hoa đêm pháo hoa là đê

m pháo hoa pháo đỏ xanh vàng tím hoa cà đêm pháo hoa mừng ngày chiến thắng

vỗ tay ca múa mừng đón pháo hoa đêm pháo hoa


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-dem-phao-hoa/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm