HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Đếm sao

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Đếm sao

Lời bài hát :

Một ông sao sáng hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng

Bốn ông sao sáng Kìa năm ông sao sáng

Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao

Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng

Sáng chiếu muôn ánh vàng Mười ông sáng sao

Kìa sông Ngân trong sáng

Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao

Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa

Ngày thì sao sáng giữa cờ vàng đỏ em đếm

Kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười

Trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-dem-sao/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm