HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Đi cấy

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Đi cấy

Lời bài hát :

Dậy mà đi, dậy mà đi

Ai chiến thắng không hề chiến bại

Ai nên khôn không khốn một lần

Dậy mà đi, dậy mà đi

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi

Dậy mà đi núi sông đang chờ

Dậy mà đi, dậy mà đi

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà

Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà

Dậy mà đi, dậy mà đi Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-di-cay/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm