HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Em mơ gặp Bác Hồ

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Em mơ gặp Bác Hồ

Lời bài hát :

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ Râu bác dài tóc Bác bạc phơ

Em âu yếm hôn đôi má bác

Vui bên bác là em múa hát Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm

Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

Râu bác dài tóc bác bạc phơ Em âu yếm hôn đôi má bác Vui bên

Bác là em múa hát Hát bài Hồ chí minh muôn năm

Múa bài Hồ chí minh muôn năm


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-em-mo-gap-bac-ho/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm