HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Gà trống mèo con và cún con

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Gà trống mèo con và cún con

Lời bài hát :

Nhà em có con gà trống, mèo con và cún con G

à trống gáy o ó o Mèo con luôn rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà Nhà em có con gà trống,

mèo con và cún con Gà trống gáy o ó o

Mèo con luôn rình bắt chuột Cún con chăm canh gác nhà


Download bài hát tại đây

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-ga-trong-meo-con-va-cun-con/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm