HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Lí con khỉ

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Lí con khỉ

Lời bài hát :

Cô ba ơi cô ba, cô có trong nhà không ba

Ai kiếm tui đó Cô ra đây tui chỉ cô cái này nè cô ba

Hổng ra, anh xí gạt tui huh? trời ơi tui hông có xí gạt cô đâu mà cô ra đây tui chỉ cô coi cái này nè chỉ gì thì chỉ đi

Ngó lên cao chót vót, bông rồi lại kề bông tôi thấy có con khỉ đột nó ăn nó ăn trái bần tang tích tịch tình tang

……………………………………


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-li-con-khi/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm