HomeÂm nhạc

Nhạc không lời bài hát : Lượn tròn lượn khéo

Like Tweet Pin it Share Share Email

Bài hát : Lượn tròn lượn khéo

Lời bài hát :

A chim bay, chim bồ câu trắng, a chim bay trên nên trời xanh xanh, a chim bay trên nền trời hòa bình.

Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.

Lượn tròn, lượn khéo khéo cho tay múa em mền em dẻo, dẻo.

Lượn tròn, lượn khéo khéo cho chân bước đều em khéo.

Em bước lượn vòng chân, lượn vòng chân bước đều

Lượn tròn, lượn khéo khéo cho tay bút em đều em dẻo, dẻo.

Lượn tròn, lượn khéo khéo cho tay quét em đều em khéo.

Em quét sạch trường em, sạch trường em quét đều.


Download bài hát tại

https://thuvienmamnon.com/product/nhac-khong-loi-bai-hat-luon-tron-luon-kheo/

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có Thể Bạn Quan Tâm